Inicio
Donde estamos ?.
Actividades
FEDERACION
Historia
La Junta
Las Vocalías
Revista Ca n'Oriac
Fiesta Mayor
Febrero Cultural
Enlaces interesantes
Mapa del sitio

JUNTA ACTUAL DE LA Agrupación de Vecinos :

DESPUES DE LA ULTIMA ASAMBLEA (14 DE ENERO DEL 2017)

Presidente: Puri Foncubierta

Vicepresidenta: Loli Cebreiro

Secretaria: Palmira Gabernet Picolo

     

Tesorero:  Paco Vilches

            Contador: Juan Isidro Calderón

Vocales:

Responsable de Urbanismo: Andrés Lorite

Responsable de Sanidad: Nicolàs Silva

Responsable de Cultura: Pedro Martinez

Grupo de Enterramiento: Ildefonso Gallardo

Responsable de Federación: Santiago Gomez

 

Distrito: Ildefonso Gallardo

Resto de Vocales:

Francisco Morales

Pepita Castillo

Pedro Lopez

 

 

Otros colaboradores habituales:

Antonio Fernandez

Manuel Calzado

Carmen González

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTIONES REALIZADAS POR LA AGRUPACION DE VECINOS ANTE EL CONCEJAL DE DISTRITO:

 

Trobada del 29/10/09:

A. Fem el seguiment de les qüestions plantejades a l'anterior trobada:

1) - Transformador Plaça Ca n?oriac 11 (veure noticias d'aquesta web)

2) - Claveguera c.Peguera y c. Llanera

3) - Pasatje Besalú: paviment en mal estat i entre els arbres posar-hi bancs o jardineres.

S'está fent la pavimentació, segons les explicacions donades a L'AVV. La col·locació de bancs i pilones a les noves voreres es consensuará amb els veïns.

4) - Supressió barreres arquitectóniques al Districte.

L'AVV manifsta ls eva demanda de millorar els rebaixos situats a: Gredos/Guadarrama - Rda. Collsalarca/Llanera (bústies) - Penedés/La Selva - Tram central Rda. Collsalarca, entre Llanera i Mulhacen - Mulleres /Agudes.

Es passa nota al Servei de Manteniments.

5) - Casa abandonada a Rosselló 3-5

      Insistim davant del Servei de Llicències.

6) - Retirada pals de fusta: planificació.

Inicialment Previst 2011 (tot i que la situació econòmica no ajuda a mantenir la data)

7) - Carrer Les Agudeds: asfalt

Juntament amb d'altes carrers, entrarà en la planificació del Pla de Ferms i voreres per a l'any que vé. Quan tinguem aquesta planificació, es consensuará amb l'AVV.

8) - Vivendes carrer del Nord

S'ha començat a fer un estudi, des de l'Area d'Urbanisme. La intenció final és fer-hi un PEMU; primer de tor, caldrà parlar amb el propietaris.

9) - Vivendes CEIP Miquel Carreras

S'està en procés de negociació amb el conserge de l'escola. Quan s'arribi a un acord amb ell, sortirá més a compte tirar l'actual edifici i fer-ne un de nou. La intenció es ubicar´-hi vivendes protegides, fent-ho compatible amb les demandes que puguin fer des de l'escola.

 

 

 

B. Actuació "FEIL" al Bosc de Ca n'Oriac: es valora aquesta actuació. L'AVV apunta tres qüestions a millorar:

La sorra que surt del Bosc cap a les voreres: caldría impedir-ho.

La recollida d'aigües, que és deficient.

La zona de "pipi-can", que caldría delimitar-la millor.

 

C. Plaça del Pi: Els serveis tècnics han començat a perfilar el projecte; hem tingut un primer contacte amb l'AVV per a recollir les primeres demandes i suggerències, lliurades en un document i una proposta de plànol. Quan es tinguin les primeres propostes "dibuixades" s'obrirà un procés participatiu al barri.

Surt la proposta de celebrar conjuntament, en el marc del proper FEBRER CULTURAL, dues activitats:

Una campanya de sensibilització per a què els gossos (i el seus amos) respectin les normes elementals de civisme.

El procés participatiu per a recollir suggeriments per a la Plaça del Pi.

D. D'altres espais que hi ha al barri, i que necessiten una millora, son:

La Plaça de Ca 'Oriac

La Plaça de la Fuensanta

L'espai públic que hi ha al carrer Boí.

Caldrá veure les possibilitats d'actuar-hi, tenint en compte les restriccions econòmiques que tindrem al proper any.

E. L'AVV planteja d'altres qüestions que afecten l'Espai Públic:

La freqüència i regularitat en la recollida de voluminosos

Les barane s trencades o rovellades als carrers Pedraforca, Nàpols i Vallespir

        Les peticions 200932312 200932310 sol·licitant pintar les baranes les han tancat amb la següent resposta:

        S'estudiarà la possibilitat del pintat de la barana descrit pel peticionari dintre de futures programacions.

El llistat de guals irregulars que en el seu dia van elaborar i lliurar al Districte

L'espai d'aparcament que hi ha al carrer La Mola.

La insuficiència de la parada de contenidors que hi ha a València/Font Canaleta i al carrer La Mola.

F. El president del Concell de Districte acaba la trobada recordant a L'AVV dues qüestions:

Que en el Consell de Districte s'abordin temes diferents als que fins ara s'han tractat, per a donar valor a d'altes realitats del Districte. En Joan Carles Sánchez demana a l'AVV que facin propostes de temes.

Que l'AVV com a entitat utilitzi més la Biblioteca del Nord.

 

Agrupación de Vecinos Ca n'Oriac